บริการแปลเอกสาร

- ประสบการณ์ผู้แปล

นักแปลชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารไทย-ญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 20 ปี ประสบการณ์

การทำงานที่ยาวนานทำให้เอกสารต่างได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า และผู้มาใช้บริการมากมาย จนตอนนี้ทุกคนที่ใช้บริการงานของเราได้รับความไว้วางใจ และมีลูกค้าบอกต่อปากต่อปากกันในวงกว้าง

- ความไว้วางใจ

เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาญี่ปุ่นแปลแล้ว ทำให้งานที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นสำนวน ความถูกต้อง

ศัพท์เฉพาะซึ่งเป็นภาษาทางการ มีความถูกต้องตามหลัก ดังนั้นลูกค้าสามารถไว้วางใจได้เลยว่าเอกสารที่ผ่านการแปลงานจากเราสามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีสำนวนที่ดี

- ความคุ้มค่า

เมื่อเทียบราคางานแปลจากที่อื่นๆแล้ว งานแปลของเราไม่ได้แพงอย่างที่คิด ลูกค้าสามารถรับ

บริการได้ บริงลัครับงานเองคิดราคาตามเนื้อหาจริงไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังนั้นลูกค้าจะไม่ถูกเอาเปรียบเรื่องราคาอย่างแน่นอน กำหนดระยะเวลารับงานชัดเจน และลูกค้าได้รับงานตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้

ขั้นตอนการให้บริการงานแปล

1. ลูกค้าถ่ายรูป หรือสแกนไฟล์งานแปล ส่งมาประเมินราคากับบริษัท

2. บริษัทเสนอราคางานแปลให้กับลูกค้า

3. ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

4. ดำเนินการแปล พร้อมรับรองคำแปลให้ลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์

5. บริษัทส่งเอกสารงานแปลให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรืออีเมลตามที่ลูกค้าแจ้งมา

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

เอกสาร

- ทะเบียนบ้าน(ทร.14/1)
- ช.5/ช.3
- บัตรประชาชน
- ใบเกิด
- ใบมรณบัตร
- หนังสือรับรองการเกิด
- หนังสือรับรองโสด
- ทร.20/1
- ใบปกครองบุตร(ปค.14)
- คร.6 (หน้า-หลัง)
- คร.2 (หน้า-หลัง)
- คร.22 (หน้า-หลัง)
- คร.3
- คร.7
- เอกสารหนังสือรับรองต่างๆ       ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหาเอกสาร

*ค่าธรรมเนียมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ(ไทย-อังกฤษ) 400 บาท

*ค่าบริการมอบอำนาจ 1000 บาท/คำร้อง

ภาษาอังกฤษ

300
300
300
400
400
600
600
600
700
600/หน้า
600/หน้า
600/หน้า
300

300

ภาษาญี่ปุ่น

500
500
500
600
600
800
800
800
1,000
800/หน้า
800/หน้า
800/หน้า
500
500

BRING LUCK Co., Ltd

1558/5 Diamond Sukhumvit Condo 1F

Sukhumvit Road, Phra Kanong Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10260

Tel. 02-178-4009, 061-386-7798, 087-687-8719

  • Facebook
  • Untitled-1-01
  • YouTube