top of page
ค้นหา
  • motham

การรับรองเอกสาร จากกระทรวงการต่างประเทศ...


เป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับ


กระทรวงการต่างประเทศ จะรับรองเอกสารที่แปลจากต้นฉบับที่ทางราชการไทย หรือทางการต่างประเทศออกให้หรือรับรองให้เท่านั้น การแปลเอกสารจึงต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในรายละเอียด รวมทั้งผู้แปลจะต้องรับรอง “คำแปลถูกต้อง” และพิมพ์รายละเอียดผู้แปลชัดเจน


โดยบริงลัค มีนักแปลมืออาชีพ และเชี่ยวชาญด้านการแปลเป็นผู้แปลเพื่อความถูกต้อง และไม่ถูกปฏิเสธในการนำเอกสารไปใช้ที่ต่างประเทศ เอกสารที่สามารถไปรับรองกระทรวงการต่างประเทศฯได้ เช่น หนังสือรับรองโสด ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองต่างๆที่ราชการไทยออกให้ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ..


1. จัดเอกสารต้นฉบับ กับเอกสารที่แปลเป็นไทยหรืออังกฤษ ทางบริงลัคจะแปลเอกสารตามต้นฉบับอย่างถูกต้อง พร้อมรับรองคำแปล เพื่อรับรองว่าบริษัทเราเป็นผู้แปลเอกสารสำคัญนี้ให้กับคุณ แนบเข้าด้วยกันเป็น 1 ชุด


2. นำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ มีค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองเอกสารแปล และรับรองสำเนา)


3. ไปรับเอกสารคืนที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลา 3 วันทำการ


หากลูกค้าท่านใดสนใจปรึกษาเรื่องเอกสารสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกับเราได้ที่

02-187-4009 (ออฟฟิศ)

092-252-5697 (คุณเล็ก)ภาษาไทย

061-386-7798 (คุณบี)ภาษาไทย

087-687-8719 (MR.OTANI) 日本語

หรือแอดไลน์ https://lin.ee/JxJN88z

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page