top of page
ค้นหา
  • motham

ประกาศจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น


เรื่อง "การขยายระยะเวลาใบพำนัก (COE)"

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น ได้มีประกาศขยายระยะเวลาใบพำนัก ดังนี้📌 ใบพำนัก (COE) ที่ออกระหว่างวันที่

1 มกราคม 2020 – 30 เมษายน 2022

(ขยายวันหมดอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2022)


📌 ส่วนใบพำนัก (COE) ที่ออกระหว่างวันที่

1 พฤษภาคม 2022 - 31 กรกฎาคม 2022

(ใช้ได้ 6 เดือน นับจากวันที่ออก)


📌 ส่วนใบพำนัก (COE) ที่ออกหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2022

(มีอายุการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่ออก)


🔴 ข้อมูล ณ วันที่ 22/06/2022 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แนะนำให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ

ดู 114 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page