BRING LUCK

ABOUT US
     เราคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารต่างๆ ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผู้บริหารคนญี่ปุ่นแท้ๆ มีความรู้และเข้าใจลึกซึ้งด้านการทำเอกสารต่างๆ มีความพิถีพิถันเรื่องการบริการแบบญี่ปุ่น ตรงต่อเวลา ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการเรา ช่วยให้เอกสารของคุณสำเร็จได้หากได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ที่เป็นลูกค้า ก่อนรับงานเราจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รอบรู้เรื่องงานต่างๆ อธิบายรายละเอียดให้ท่านทราบอย่างชัดเจนก่อนให้คุณตัดสินใจใช้บริการเรา มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เรามีบริการหลากหลาย เช่น จดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น วีซ๋าติดตามคู่สมรส บำเหน็จ/บำนาญ วีซ่าติดตามแม่ สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ

BRING LUCK Co., Ltd

1558/5 Diamond Sukhumvit Condo 1F

Sukhumvit Road, Phra Kanong Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10260

Tel. 02-178-4009, 061-386-7798, 087-687-8719

  • Facebook
  • Untitled-1-01
  • YouTube