บำเหน็จ/บำนาญคู่สมรสคนญี่ปุ่นที่เสียชีวิต

 

     ภรรยาคนไทยที่จดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 2 ประเทศ มีสิทธิรับเงินบำเหน็จ/บำนาญของสามีคนญี่ปุ่นหลังจากที่สามีคนญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วได้

 

     รวมถึงภรรยาคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทย หรือภรรยาคนไทยที่ไม่ได้ใช้นามสกุลของสามีคนญี่ปุ่น ก็มี

สิทธิรับเงินบำเหน็จ/บำนาญของสามีคนญี่ปุ่นที่เสียชีวิตได้เช่นกัน

 

     ข้อแนะนำ : สำหรับภรรยาคนไทยที่มีสามีคนญี่ปุ่นอยู่ และสามียังไม่เสียชีวิต ควรเก็บหลักฐานสำคัญการชำระเงินบำเหน็จ/บำนาญของสามี เพราะถ้าหากว่าภรรยาไม่เก็บเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้อง และภรรยาคนไทยไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าหน้าที่ได้ ก็จะเป็นการลำบากในการขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญของสามีตอนที่สามีเสียชีวิต

 

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

- ขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญคู่สมรสคนญี่ปุ่นที่เสียชีวิต

ราคาค่าบริการเริ่มต้น 40,000 บาท + 2,800 บาท (VAT 7%) = 42,800 บาท

BRING LUCK Co., Ltd

1558/5 Diamond Sukhumvit Condo 1F

Sukhumvit Road, Phra Kanong Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10260

Tel. 02-178-4009, 061-386-7798, 087-687-8719

  • Facebook
  • Untitled-1-01
  • YouTube