รับรองบุตร และการขอสัญชาติไทย-ญี่ปุ่นให้ลูก

 

การแจ้งเกิดลูก

 

1. กรณีภรรยาคนไทยคลอดบุตรที่ไทย เมื่อคลอดบุตรต้องมีการแจ้งเกิดที่อำเภอไทย และต้องแจ้งเกิดที่อำเภอญี่ปุ่น/สถานทูตญี่ปุ่นฯด้วย (ให้ดำเนินการภายใน 3 เดือน) เพื่อให้ชื่อบุตรระบุในทะเบียนบ้านญี่ปุ่น ของสามีคนญี่ปุ่น เมื่อแจ้งเกิดทั้ง 2 ประเทศแล้ว ลูกจะได้รับ 2 สัญชาติ (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

2. กรณีภรรยาคนไทยคลอดบุตรที่ญี่ปุ่น คุณพ่อคนญี่ปุ่นต้องแจ้งเกิดบุตรที่อำเภอญี่ปุ่นภายใน 14 วัน และหลังจากนั้นก็เตรียมเอกสารแจ้งเกิดบุตร (สามารถหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์สถานทูตไทยในโตเกียวหรือโอซาก้า http://site.thaiembassy.jp/th)  แล้วนำไปยื่นที่สถานทูตไทยในโตเกียวหรือโอซาก้า เพื่อขอสูติบัตรไทยให้บุตร และทำพาสปอร์ต เมื่อบุตรกลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถนำสูติบัตรมาแจ้งเข้าทะเบียนบ้านที่ไทยได้ บุตรจะมี 2 สัญชาติ (ไทย-ญี่ปุ่น)

3. มีบุตรกับแฟนคนญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส แล้วอยากดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรส หลังจากพบว่าตั้งครรภ์ เมื่อพบว่าตนกำลังตั้งครรภ์อยู่ ทั้งคู่จะต้องรีบดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสทั้ง 2 ประเทศให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะคลอดบุตร เพื่อหลังจากคลอดแล้วก็จะสามารถดำเนินเรื่องแจ้งเกิดบุตรได้ และบุตรจะมี 2 สัญชาติ (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

การรับรองบุตรและการขอสัญชาติไทย-ญี่ปุ่นให้ลูก             

     สำหรับคู่ที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรส ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ เช่น ผู้ชายญี่ปุ่นมีภรรยาติดทะเบียนสมรสกับคนอื่นอยู่ จึงไม่สามารถที่จะจดทะเบียนกับผู้หญิงไทยได้อีก หรือบางคู่อาจจะกำลังดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรส แต่คลอดบุตรก่อนการดำเนินจดทะเบียนสมรสจะเสร็จสิ้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจดทะเบียนรับรองบุตร และการขอสัญชาติญี่ปุ่นให้กับบุตร  ซึ่งบุตรที่เกิดจากผู้หญิงคนไทย ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ชายญี่ปุ่น  เมื่อมารดาคนไทยแจ้งเกิดบุตรที่อำเภอไทย บุตรจะได้รับสัญชาติไทยได้ตามกฎหมายไทย แต่ถ้าต้องการให้บุตรมีบิดาเป็นชาวญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องการขอสัญชาติญี่ปุ่นให้กับบุตรด้วยจึงจะต้องมีการดำเนินเรื่องรับรองบุตร  และขอสัญชาติญี่ปุ่นให้กับบุตรด้วย หลังจากดำเนินเรื่องเรียบร้อยแล้วบุตรจึงจะได้สัญชาติ 2 สัญชาติ (ไทย-ญี่ปุ่น)

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

- รับรองบุตร และขอสัญชาติญี่ปุ่นให้บุตร

ราคาค่าบริการเริ่มต้น 40,000 บาท + 2,800 บาท (VAT 7%) = 42,800 บาท

BRING LUCK Co., Ltd

1558/5 Diamond Sukhumvit Condo 1F

Sukhumvit Road, Phra Kanong Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10260

Tel. 02-178-4009, 061-386-7798, 087-687-8719

  • Facebook
  • Untitled-1-01
  • YouTube