ขอใบพำนัก(COE) และวีซ่าติดตามคู่สมรสคนญี่ปุ่น

    หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก หรือ Certificate Of Eligibility หรือจะเรียกกันสั้นๆว่า ใบ COE เป็นเอกสารที่ออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นเพื่อยื่นยันว่าบุคคลนี้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ เนื่องจากใบ COE เป็นเหมือนใบเบิกทางในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

 

        เมื่อคนไทยจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่นถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 2 ประเทศแล้ว สามารถที่จะยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพพำนัก (COE) และขอวีซ่าติดตามคู่สมรสคนญี่ปุ่นได้

 

ขั้นตอนการยื่นขอใบพำนัก(COE) และวีซ่าติดตามคู่สมรสคนญี่ปุ่น

1. คู่สมรสคนไทยส่งเอกสารเกี่ยวการสมรสของตนกับคนญี่ปุ่น และเอกสารอื่นๆให้บริงลัค

2. บริงลัคแปลเอกสาร และยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

3. บริงลัคจัดเตรียมเอกสาร

4. บริงลัตส่งเอกสารให้คู่สมรสคนญี่ปุ่น

5. คู่สมรสคนญี่ปุ่นไปยื่นเอกสารที่ตม.ญี่ปุ่นตามทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ เพื่อขอใบพำนัก

6. รอผลพิจารณาจากตม.ญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 1-4 เดือนแล้วแต่เขต/พื้นที่ที่คนญี่ปุ่นอาศัย

7. เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วตม.ญี่ปุ่น จะส่งใบพำนัก(COE)ให้คู่สมรสคนญี่ปุ่นโดยตรง

8. คู่สมรสคนญี่ปุ่นส่งเอกสารมาที่บริงลัค

9 . บริงลัคพาคู่สมรสคนไทยไปยื่นขอวีซ่า ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า

10. ได้รับวีซ่าแล้ว สามารถเดินทางไปอยู่กับคู่สมรสที่ญี่ปุ่นได้  

 

ราคาค่าบริการเริ่มต้น

- ขอใบพำนัก(COE) และขอวีซ่าติดตามคู่สมรสคนญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท + 2,100บาท (VAT 7%) = 32,100 บาท

BRING LUCK Co., Ltd

1558/5 Diamond Sukhumvit Condo 1F

Sukhumvit Road, Phra Kanong Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10260

Tel. 02-178-4009, 061-386-7798, 087-687-8719

  • Facebook
  • Untitled-1-01
  • YouTube