บริการแปลเอกสารไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น

 

- ประสบการณ์ผู้แปล

นักแปลชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารไทย-ญี่ปุ่นมาแล้วกว่า 20 ปี ประสบการณ์ การทำงานที่ยาวนานทำให้เอกสารต่างได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า และผู้มาใช้บริการมากมาย จนตอนนี้ทุกคนที่ใช้บริการงานของเราได้รับความไว้วางใจ และมีลูกค้าบอกต่อปากต่อปากกันในวงกว้าง

- ความไว้วางใจ

เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาญี่ปุ่นแปลแล้ว ทำให้งานที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็นสำนวน ความถูกต้อง ศัพท์เฉพาะซึ่งเป็นภาษาทางการ มีความถูกต้องตามหลัก ดังนั้นลูกค้าสามารถไว้วางใจได้เลยว่าเอกสารที่ผ่านการแปลงานจากเราสามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีสำนวนที่ดี

- ความคุ้มค่า

เมื่อเทียบราคางานแปลจากที่อื่นๆแล้ว งานแปลของเราไม่ได้แพงอย่างที่คิด ลูกค้าสามารถรับบริการได้ บริงลัครับงานเองคิดราคาตามเนื้อหาจริงไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังนั้นลูกค้าจะไม่ถูกเอาเปรียบเรื่องราคาอย่างแน่นอน กำหนดระยะเวลารับงานชัดเจน และลูกค้าได้รับงานตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้

ขั้นตอนการให้บริการงานแปล

1. ลูกค้าถ่ายรูป หรือสแกนไฟล์งานแปล ส่งมาประเมินราคากับบริษัท

2. บริษัทเสนอราคางานแปลให้กับลูกค้า

3. ลูกค้าชำระค่าแปลเพื่อเริ่มงาน

4. ดำเนินการแปล พร้อมรับรองคำแปลให้ลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์

5. บริษัทส่งเอกสารงานแปลให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรืออีเมลตามที่ลูกค้าแจ้งมา

การรับรองเอกสารแปลโดยกองสัญชาติ และนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

     เป็นการตรวจรับรองเอกสาร พร้อมประทับตราจากเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ เพื่อเป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตรงตามต้นฉบับ

 

     กระทรวงการต่างประเทศ จะรับรองเอกสารที่แปลจากต้นฉบับที่ทางราชการไทย/ทางการต่างประเทศออกให้หรือรับรองให้เท่านั้น  การแปลเอกสารจึงต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในรายละเอียด รวมทั้งผู้แปลจะต้องรับรอง “คำแปลถูกต้อง” และพิมพ์รายละเอียดผู้แปลชัดเจน โดยบริงลัคมีนักแปลมืออาชีพ และเชี่ยวชาญด้านการแปล ไม่ถูกปฏิเสธในการนำเอกสารไปใช้ที่ต่างประเทศ

 

     เอกสารที่สามารถไปรับรองกระทรวงการต่างประเทศฯได้ เช่น หนังสือรับรองโสด, ทะเบียนบ้าน, สูติบัตร, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, มรณบัตร, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว, หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม, หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือรับรองต่างๆที่ราชการไทยออกให้

 

     

     ขั้นตอนการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศฯ

1. จัดเอกสารต้นฉบับ กับเอกสารที่แปลเป็นไทยหรืออังกฤษ ทางบริงลัคจะแปลเอกสารตามต้นฉบับอย่างถูกต้อง พร้อมรับรองคำแปล เพื่อรับรองว่าบริษัทเราเป็นผู้แปลเอกสารสำคัญนี้ให้กับคุณ แนบเข้าด้วยกันเป็น 1 ชุด

2. นำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศฯ ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ชุดละ 400 บาท (รับรองเอกสารแปล และรับรองสำเนา)

3. ไปรับเอกสารคืนที่กระทรวงการต่างประเทศ ใช้เวลา 3 วันทำการ

ราคาค่าบริการเริ่มต้น (บาท)

เอกสาร             ภาษาอังกฤษ    ภาษาญี่ปุ่น

- ทะเบียนบ้าน(ทร.14/1)       300          500
- ช.5/ช.3                    300          500
- บัตรประชาชน               300          500
- ใบเกิด                      400         600
- ใบมรณบัตร                400          600
- หนังสือรับรองการเกิด      600          800
- หนังสือรับรองโสด          600          800
- ทร.20/1                   600          800
- ใบปกครองบุตร(ปค.14)     700          1000
- คร.6 (หน้า-หลัง)         600/หน้า     800/หน้า
- คร.2 (หน้า-หลัง)         600/หน้า     800/หน้า
- คร.22 (หน้า-หลัง)       600/หน้า      800/หน้า
- คร.3                       300          500
- คร.7                       300          500
- หนังสือรับรองต่างๆ     ราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหาเอกสาร

*ค่าธรรมเนียมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ(ไทย-อังกฤษ) 400 บาท

*ค่าบริการมอบอำนาจ 1000 บาท/คำร้อง

BRING LUCK Co., Ltd

1558/5 Diamond Sukhumvit Condo 1F

Sukhumvit Road, Phra Kanong Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10260

Tel. 02-178-4009, 061-386-7798, 087-687-8719

  • Facebook
  • Untitled-1-01
  • YouTube