top of page
ค้นหา
  • motham

บริการดำเนินเอกสารระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นบริษัท บริงลัค จำกัด BRING LUCK.Co.,Ltd


เราคือหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านเอกสารต่างๆระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ผู้บริหารคนญี่ปุ่นแท้ๆ มีความรู้และเข้าใจลึกซึ้งด้านการทำเอกสารต่างๆ มีความพิถีพิถันเรื่องการบริการแบบญี่ปุ่น ตรงต่อเวลา ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการเรา เราช่วยให้เอกสารของคุณสำเร็จได้หากได้รับความร้วมมือจากท่านผู้เที่เป็นลูกค้า ก่อนรับงานเราจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รอบรู้เรื่องงานต่างๆที่รับมาอธิบายให้ท่านทราบลายละเอียดทุกอย่างชัดเจนก่อนให้คุณตัดสินใจใช้บริการเรา มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงไปตรงมา เรามีบริการหลากหลาย


1. บริการรับทำเอกสารจดทะเบียนสมรสคนไทย-คนญี่ปุ่น

2. บริการรับทำวีซ่าทุกประเภทของญี่ปุ่น

3. บริการทำเอกสารขอใบพำนักที่ ตม. ญี่ปุ่น ให้คนไทย

4. บริการรับแปลเอกสารภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น

5. บริการทำวีซ่าติดตามคู่สมรสคนไทย

6. บริการทำเอกสารขอรับรองบุตร และขอสัญชาติญี่ปุ่นให้บุตร ของผู้ชายญี่ปุ่น

7. บริการขอเงินบำเหน็จ/บำนาญของคู่สมรสคนญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วให้คู่สมรสคนไทย

8. บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

9. บริการทำวีซ่าธุรกิจ และบริการทำหนังสืออนุญาติการทำงานให้คนญี่ปุ่น

10. บริการเป็นล่ามแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น ในและนอกสถานที่
ดู 39 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page