top of page
ค้นหา
  • motham

"สิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่เดินทางไปพำนักอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะยาวเป็นครั้งแรก"


สำหรับผู้ที่กำลังจะไปอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะยาวด้วยพำนักใดๆก็ตาม และเป็นการเดินทางเข้าญี่ปุ่นครั้งแรกด้วยแล้ว บางท่านก็อาจจะไม่ทราบว่า เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว จากนั้นจะต้องทำอย่างไรต่อ วันนี้ ทางบริงลัค เลยจะมาช่วยให้คำแนะนำ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง ในการที่เราจะเข้าไปเป็นพลเมืองและอาศัยที่ประเทศญี่ปุ่น มาดูกันค่ะ
---ไซริวการ์ด(在留カード)  คือ บัตรประจำตัวของชาวต่างชาติ ที่ทุกคนต้องมี เนื่องจากบัตรไซริวการ์ดจะระบุข้อมูลที่สำคัญของเจ้าตัว เมื่อถึงสนามบินที่ประเทศญี่ปุ่น ตรงช่องตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ประจำสนามบินในประเทศญี่ปุ่น เพียงแค่ยื่นพาสปอร์ตและใบพำนัก(COE) ให้แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการทำบัตรไซริวการ์ดให้ทันที (สำหรับสนามบินที่สามารถออกบัตรไซริวการ์ดให้เลย ได้แก่ สนามบินนาริตะ, สนามบินฮาเนดะ, สนามบินคันไซ, สนามบินชูบุ,สนามบินชินชิโตะเสะ, สนามบินฮิโรชิมะ และสนามบินฟุกุโอกะ)
---แจ้งลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ หลังจากที่ได้รับบัตรไซริวการ์ด ต้องไปที่สำนักงานเขตที่จะพักอาศัย เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่อยู่ที่เราพักอาศัย และต้องแจ้งภายใน 14 วันหลังจากที่เราเข้าพักนะคะ
---มายนัมเบอร์การ์ด (My number : マイナンバー) บัตรนี้เปรียบเสมือนบัตรประชาชนของไทยเราเลยค่ะ จริงๆแล้วบัตรนี้ ทางญี่ปุ่นไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องมี หากคิดว่าบัตรนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องยื่นเรื่องขอรับมายนัมเบอร์การ์ดก็ได้ค่ะ แต่ถ้ามีไว้ก็จะสะดวกตรงที่เราสามารถดำเนินการต่างๆกับหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ซึ่งการทำบัตรมายนัมเบอร์ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็จะช่วยอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินเรื่องให้เราได้ทราบตั้งแต่ตอนที่ไปแจ้งลงทะเบียนถิ่นที่อยู่เลยค่ะ

ดู 304 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page